บริษัท เทคนิคัล โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

596 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
พลับพลา วังทองหลาง
กทม. 10310
โทร. 02-085-6595

E-mail : info@t-operations.com